FOGLALÁS LEMONDÁSA

 • Amennyiben a szálláshely egyedi ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 21. napon helyi idő szerint 10:00 óráig van lehetőség, ebben az esetben az elutalt előleget a banki költségekkel csökkentve visszautaljuk, vagy átvihető egy másik időpontra. 
 • Ha a szállást érkezés előtt 21-10 napon belül mondják le, és a lemondott időpontokra nem jön újabb foglalás, a befizetett előleget a szálláshely kötbérként kezeli. Amennyiben a lemondott szobára a szálláshely új foglalást kap, abban az esetben a befizetett előleget a banki költségek összegével csökkentve visszautaljuk, vagy átvihető egy másik időpontra.
 • 7 napon belüli lemondás esetén a szállásdíj előlege kötbérként fizetendő. Amennyiben találunk másik vendéget a szobára, úgy a befizetett előleg egy másik foglalás alkalmával felhasználható előlegként.
 •  72 órán belüli lemondás esetén a befizetett szállásdíj előleget kötbérként kezeljük, nem visszatérítendő.

Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napot megelőző 21. napon helyi idő szerint 10:00 órát követően megszűnik.
Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a  a szállásdíj 100%-át kötbérként érvényesítheti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött ajánlatainak foglalása esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

AZ AJÁNDÉK UTALVÁNNYAL TÖRTÉNŐ FOGLALÁS ESETÉN UGYANÚGY EZEK A SZABÁLYOK VANNAK ÉRVÉNYBEN!

ENYHÍTŐ KÖRÜLMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Hatálybalépés dátuma: 2020. Május 9.

FONTOS!

Az enyhítő körülményekre vonatkozó szabályzatunk célja, hogy megvédje a vendégeket és a házigazdákat a foglalást követően felmerülő, előre nem látható körülmények esetén. Miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította a COVID-19-et, az enyhítő körülményekre vonatkozó szabályzat már nem érvényes rá, mivel a COVID-19 és következményei már nem váratlanok vagy előre nem láthatók. A 2020. május 09. után kezdeményezett szállásfoglalások nem tartoznak az enyhítő körülményekre vonatkozó szabályzat hatálya alá, kivéve, ha a vendég vagy a házigazda COVID-19-ben szenved. 

Azok a vendégek, akiket érint egy jelen Szabályzat hatálya alá tartozó esemény, lemondhatják a foglalásukat, és a körülményektől függően pénzbeli visszatérítést, vagy egyéb ellenszolgáltatást kaphatnak. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó események által érintett házigazdák hátrányos következmények nélkül mondhatják le a foglalást.

A szabályzat hatálya alá tartozó események

A jelen Szabályzat az „Esemény” kifejezést használja a foglalást követően történő, a foglalás idején még nem látható, és a foglalás befejezését megakadályozó vagy jogilag tiltó alábbi helyzetekre.

 • Változások a kormányzat által meghatározott utazási feltételekben. Egy kormányzati szerv által a vízumra vagy útlevélre vonatkozóan előírt követelmények váratlan megváltoztatása, amely megakadályozza az úti célra történő eljutást. Nem tartoznak ide az elvesztett vagy lejárt úti okmányok vagy a vendég utazási engedélyével kapcsolatos egyéb személyes körülmények.
 • Bejelentett vészhelyzetek és járványok. A kormány által bejelentett helyi vagy nemzeti vészhelyzetek, járványok, világjárványok és közegészségügyi vészhelyzetek. Nem tartoznak ide a bizonyos embercsoportok körében vagy bizonyos területekre jellemző betegségek, például a malária Thaiföldön vagy a Dengue-láz Hawaii területén.
 • Kormányzati utazási korlátozások. Kormányzati szerv által elrendelt utazási korlátozások, amelyek megakadályozzák vagy megtiltják a Szálláshely területére történő eljutást, az ott történő megszállást vagy a visszatérést onnan. Nem tartoznak ide a nem kötelező érvényű utazási tanácsok és hasonló kormányzati útmutatások.
 • Katonai bevetések és egyéb viszályok. Háborús cselekmények, viszályok, inváziók, polgárháború, terrorizmus, robbanások, bombázások, lázadások, zendülések, felkelések és polgári zavargások.

A jelen Szabályzat a következő esetekben nem teszi lehetővé a lemondást:  váratlan megbetegedés, betegség vagy sérülés; kormányzati kötelezettségek, például esküdtszéki szolgálat, bírósági megjelenés vagy katonai feladatok; utazási tanácsok vagy egyéb kormányzati útmutatás (amely nem utazási tilalom); olyan esemény lemondása vagy átütemezése, amellyel kapcsolatosan a foglalás történt; valamint közlekedési fennakadások, amelyek nem kapcsolódnak a Szabályzat hatálya alá tartozó Eseményhez, például útlezárások, valamint repülőjáratok, vonatok, buszok és kompok törlése. Ha ilyen esetekben a Vendég lemond egy foglalást, a visszatérített összeget a foglalásra vonatkozó lemondási feltételek határozzák meg.

Előfordulhat, hogy visszatérítést tudunk adni, vagy el tudunk tekinteni a lemondásért járó szankcióktól, ha olyan váratlan körülmények kényszerítik a Vendéget lemondásra, amelyekre nincs hatással. Alább látható az enyhítő körülményekre vonatkozó szabályzatunk hatálya alá tartozó körülmények listáját. A lemondás előtt ellenőrizze, hogy a felmerült körülmény megtalálható-e az alábbi listán, illetve hogy tudja-e biztosítani a szükséges dokumentumokat.

Kötbér nélküli lemondás csak a foglalás hivatalos érkezési időpontja előtt bekövetkezett enyhítő körülmények esetén lehetséges.

Dokumentációt igénylő körülmények

 1. Egy házigazda, vendég, társházigazda, további vendég, közvetlen hozzátartozó vagy gondozó halála. A következő dokumentumok valamelyikét kell elküldened:

halotti anyakönyvi kivonat,

gyászjelentés,

az elhunytat nevesítő cikk,

rendőrségi jelentés.

 1. Egy házigazdát vagy az utazó társaság valamely tagját érintő váratlan, súlyos betegség vagy sérülés. Orvosi igazolást kell küldeni arról, hogy az érintett személy váratlan, súlyos betegsége vagy sérülése miatt nem tud vendéget fogadni vagy utazni. A nyilatkozat kiállítási dátumának a foglalás dátuma utánra kell esnie, és a lemondástól számított 14 napon belül el kell küldeni. Jelenleg az enyhítő körülményekre vonatkozó szabályzatunk nem terjed ki a felhasználó által a foglalás időpontjában már ismert, korábban is fennálló betegségekre.
 2. Kormányzat által előírt kötelezettségek, beleértve az esküdtszéki szolgálatot, utazási korlátozásokat, bíróság előtti megjelenést és katonai bevetést. A foglalás időpontja utáni dátummal ellátott hivatalos értesítés másolatát kell elküldeni, amely tartalmazza a kötelezettséget teljesítő személy nevét is.
 3. Előre nem látható károsodás, karbantartás vagy a kényelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos probléma a szálláshelyen, ami veszélyessé teszi a vendégek fogadását, vagy meggátolja a vendégeket az alapvető szolgáltatásokhoz, például a folyó vízhez való hozzáférésben. Ez nem foglalja magában a tervezett felújításokat. A következő dokumentumok mindegyikét el kell küldeni:

igazolás, hogy a hiba javítása folyamatban van,

a javítás befejezésének várható időpontja,

a folyamatban lévő javításokról kiállított számla,

a károkról készített fényképek.

 1. Forgalmi zavarok, amelyek ellehetetlenítik az úti cél megközelítését, beleértve az útlezárásokat és a járattörléseket, ha nincs lehetőség máshogy megközelíteni a célállomást. Ez magában foglalja a természeti katasztrófák, például a földrengések vagy súlyos viharok miatti lezárásokat és járattörléseket is. Be kell küldeni az útlezárásról szóló közleményt vagy a járat lemondását igazoló, a légitársaságtól származó dokumentumot, valamint kiegészítő dokumentációt annak igazolására, hogy az úti célt nem lehet megközelíteni.
 2. Vonat-, busz- vagy kompjárat törlése, ha ugyanazon a napon nem volt elérhető alternatív utazási mód. Olyan dokumentációt kérünk majd, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a közlekedési társaság nem szállított utasokat azon a napon, például a webhelyük képernyőképét vagy a társaság hivatalos nyilatkozatára mutató linket.
 3. Természeti katasztrófák, terrorcselekmények és polgári/politikai zavargások, amelyek megakadályozzák a vendég biztonságos indulását vagy érkezését, illetve ellehetetlenítik a vendégek biztonságos elszállásolását.
 4. Egy területen vagy egy teljes embercsoport körében hirtelen kitörő járvány vagy betegség. Nem tartoznak ide a már létező, bizonyos területekre jellemző betegségek, mint például a malária Thaiföldön vagy a dengue-láz Hawaii területén. Egy betegség kitörésére és az intézkedések hatáskörére vonatkozó szabályzataink bármilyen frissítését az Egészségügyi Világszervezet és a helyi hatóságok bejelentései alapján határozzuk meg.
 5. Kormány, bűnüldöző szerv vagy katonaság által elrendelt utazási korlátozások, amelyek korlátozzák a szálláshelyre vagy az élményprogram helyszínére való eljutást, illetve az onnan történő távozást.